Orar / Program zilnic de activități

Repere orare Jocuri și activități liber alese Activități pe domenii experiențiale Rutine, Tranziții / Activități pentru dezvoltare personală
07.00

08.30
Jocuri și activități liber-alese
(joc liber)
Rutină: Primirea copiilor (deprinderi specifice)
Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul / activități
recuperatorii individualizate sau pe grupuri mici
08.30

09.00
Rutină: Micul dejun (deprinderi specifice)
09.00

11.00
Jocuri și activități liber-alese
(pe centre de interes)
Activități pe
domenii
experiențiale
Rutină: Întâlnirea de dimineață I (5-15/30 minute)
Rutine și tranziții care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile care urmează (deprinderi de igienă individuală și colectivă, deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de autoservire
etc.
11.00

13.00
Jocuri și activități liber-alese
(jocuri de mișcare, jocuri distractive,
concursuri, sectacole de teatru, audiții
literare/muzicale, activități în aer liber,
vizite,etc.)
Rutine și tranziții care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile liber-alese și, implicit, derularea jocurilor și activităților recreative, în aer liber (deprinderi de igienă individuală și
colectivă, deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi motrice, deprinderi de comunicare și cooperare etc.)
Opțional (o dată pe săptămână)
Rutină: Masa de prânz (deprinderi specifice)
13.00

16.00
Activități de relaxare
Jocuri și activități liber-alese

(facultativ, pentru copiii care nu dorm
sau care se trezesc între timp) sau
Activități recuperatorii, ameliorative,
de dezvoltare a înclinațiilor
personale/predispozițiilor/aptitudinilor
Rutine și tranziții care să vizeze pregătirea copiilor pentru perioada de somn / relaxare (deprinderi de igienă individuală și colectivă, deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de
autoservire, deprinderi de lucru independent etc.)
16.00

16.15
Rutină: Gustarea (deprinderi specifice)
16.15

17.00
Jocuri și activități liber-alese
(jocuri de mișcare, jocuri distractive,
concursuri, sectacole de teatru, audiții literare/muzicale, activități în aer liber,
vizite,etc.)

Activități recuperatorii și ameliorative, pe domenii experiențiale

Activități de dezvoltare a înclinațiilor personale / predispozițiilor / aptitudinilor

Rutine și tranziții care să vizeze pregătirea copiilor pentru activitățile liber-alese și, implicit, derularea jocurilor de dezvoltare a aptitudinilor individuale liber (deprinderi de igienă individuală și colectivă, deprinderi de ordine și disciplină, deprinderi de autoservire, deprinderi de comunicare și cooperare, deprinderi de lucru independent etc.)
Opțional (o dată pe săptămână)
17.00

17.30
Jocuri și activități liber-alese
(joc liber)
Activitate individuală de explorare a unui subiect de care este interesat copilul
Rutină: Plecarea copiilor acasă (deprinderi specifice)