Oferta educațională

Pliant ofertă educațională

Puteți afla mai multe detalii din pliantul programului nostru educațional pentru anul 2020-2021

Misiunea Grădiniței

 • Dezvoltarea parteneriatelor grădiniță – familie – comunitate.
 • Crearea unui mediu educațional incluziv.
 • Identificarea experiențelor de învățare care să sprijine dezvoltarea globală individuală a preșcolarilor.
 • Respectarea setului de valori specifice instituției (unitate, echipă, incluziune, responsabilitate, parteneriate, inițiativă).

 

Obiective educaționale

 • Educarea copilului în vederea integrării acestuia în societate.
 • Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate.
 • Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter și formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți.
 • Stimularea calităților intelectuale, de voință și afective, în vederea aplicării independente a deprinderilor însușite.
 • Dezvoltarea simțului practic și estetic.
 • Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unei atitudini pozitive față de acesta.

 

Activități pe domenii experiențiale (ADE)

 • Domeniul Limbă și comunicare;
 • Domeniul Științe;
 • Domeniul Om și societate;
 • Domeniul Estetic și creativ;
 • Domeniul Psihomotric.

 

Activități liber alese (ALA)

 • Jocuri și alte activități desfășurate pe centre: Bibliotecă, Joc de rol, Joc de masă, Construcții, Știință, Arte, Nisip și apă;
 • Jocuri și activități recreative și de relaxare.

 

Activități de dezvoltare personală (ADP)

 • Autocunoaștere, Dezvoltarea abilităților de comunicare, Managementul învățării prin joc, Dezvoltarea empatiei, Luarea deciziilor, Medierea conflictelor;
 • Activități opționale;
 • Activități desfășurate în perioada după-amiezii (activități recuperatorii, recreative, de cultivare și dezvoltare a aptitudinilor).

 

Proiecte educaționale

 • “Curcubeul schimbării”
 • “Educație pentru sănătate”
 • “Ecogrădinița” – program național;
 • “Primăvara copiilor”
 • “De mic învăț să mă feresc de rele”
 • “Salvăm un copac împreună!”
 • Cursuri de educație a părinților
 • “Da, poți!”
 • “De la joc….la educație financiară”
 • “Kalokagathia”

 

Activități extracurriculare

 • Vizite
 • Excursii
 • Acțiuni umanitare
 • Serbări, expoziții, concursuri.

 

Colaboratorii noștri

 • Inspectoratul Școlar Județean Cluj;
 • Consiliul Local Cluj-Napoca;
 • Primăria municipiului Cluj-Napoca;
 • Părinții;
 • Școli și grădinițe din județ;
 • Societăți de prestare servicii;
 • Serviciul Public Local de Asistență Socială;
 • Poliția municipiului;
 • Biblioteca județeană “O. Goga”;
 • Biserica;
 • Inspectoratul pentru situații de urgență “Avram Iancu” Cluj-Napoca;
 • ONG-uri;
 • Societăți comerciale etc.
 • Academia de muzică “Gheorghe Dima”, Cluj- Napoca